Regulamin


REGULAMIN

wędkowania na łowisku


Wstęp na łowisko jest równoznaczny z zapoznaniem oraz akceptacją niniejszego regulaminu.

 1. Warunkiem rozpoczęcia wędkowania jest zgłoszenie się do osoby obsługującej łowisko w celu uzgodnienia sposobu wędkowania.
 2. Dopuszcza się dwa sposoby wędkowania:
  • Tradycyjny– polegającym na tym, że osoba łowiąca na obowiązek zakupić złowione ryby płacąc według cennika. Istnieje również możliwość skonsumowania złowionej ryby w restauracji- wówczas należy zgłosić się do osoby obsługującej łowisko, przekazać złowioną rybę jednocześnie informując dla kogo ma być ona przygotowana- płatność według cennika w restauracji;
  • Rekreacyjny– polegający na łowieniu ryb bez konieczności ich zakupu (koszt połowu według cennika).
 1. Na łowisku można wędkować z własnym bądź dostępnym do wypożyczenia sprzętem. Po zakończonym połowie należy zwrócić pobrane wyposażenie.
 1. Zakazuje się:
  • Odpinania złowionych ryb i wrzucania ich ponownie do łowiska;
  • Kąpieli oraz brodzenia w wodzie;
  • Wrzucania kamieni do łowiska;
  • Wprowadzania psów;
  • Wędkowania pod wpływem alkoholu;
  • Zabijania złowionych ryb przy dzieciach (Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt- Dz. U. z 2019 r. nr 106, poz. 122 z późn. zm.).
 1. Osoby, które są świadkami złamania regulaminu proszone są o powiadomienie gospodarza łowiska w dobrze rozumianym interesie wszystkich wędkujących.
 1. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za osoby nieletnie pozostawione bez opieki, rzeczy zostawione na łowisku oraz wypadki losowe.
 1. Wszelkie uwagi, prośby, spostrzeżenia należy kierować do osoby obsługującej łowisko lub właściciela gospodarstwa.
 1. Właściciel łowiska zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu w całości lub części w zależności od potrzeb, jak również zamknięcia łowiska w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych np. powódź.

Nie zapoznanie się z powyższym regulaminem nie zwalnia wędkującego od jego przestrzegania.